پکیج کامل ریاضی دهم شامل همه آزمون های داخل سایت - درس در خانه

پکیج کامل ریاضی دهم شامل همه آزمون های داخل سایت

پکیج کامل ریاضی دهم شامل همه آزمون های موجود در سایت است. به صورت یک جا می توانید همه آزمون ها را در یک پکیج کامل با 50 درصد تخفیف …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل سوم ریاضی دهم توان های گویا و عبارت های جبری با پاسخ تشریحی - درس در خانه

آزمون فصل سوم ریاضی دهم توان های گویا و عبارت های جبری با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل سوم ریاضی دهم توان های گویا و عبارت های جبری همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. در این درس از ریاضی دهم …

ادامه مطلب ...
توان و ریشه n ام و نکته های مربوط به ریشه های زوج و فرد - درس در خانه

توان و ریشه n ام و نکته های مربوط به ریشه های زوج و فرد

معرفی توان و ریشه مربوط به فصل سوم ریاضی دهم است. در این درس با ارتباط بین توان و ریشه آشنا می شویم و نکاتی مربوط به ریشه های فرد …

ادامه مطلب ...
توان گویا یا توان کسری چیست و تبدیل آن به رادیکال چگونه است؟ - درس در خانه

توان گویا یا توان کسری چیست و تبدیل آن به رادیکال چگونه است؟

هرگاه عددی دارای توان گویا یا توان کسری باشد، می توان آن را به رادیکال تبدیل کرد. به این صورت که عدد مخرج را برای ریشه رادیکال و عدد صورت …

ادامه مطلب ...
مقایسه ریشه های مختلف یک عدد با توجه به اینکه عدد در چه بازه ای قرار دارد - درس در خانه

مقایسه ریشه های مختلف یک عدد با توجه به اینکه عدد در چه بازه ای قرار دارد

برای مقایسه ریشه های مختلف یک عدد باید ببینیم عدد مورد نظر در چه بازه ای قرار دارد. اگه محور اعداد حقیقی را به چهار بازه … مقایسه ریشه های …

ادامه مطلب ...