پکیج کامل ریاضی دهم شامل همه آزمون های داخل سایت - درس در خانه

پکیج کامل ریاضی دهم شامل همه آزمون های داخل سایت

پکیج کامل ریاضی دهم شامل همه آزمون های موجود در سایت است. به صورت یک جا می توانید همه آزمون ها را در یک پکیج کامل با 50 درصد تخفیف …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل هفتم ریاضی دهم آمار و احتمال با پاسخ تشریحی - درس در خانه

آزمون فصل هفتم ریاضی دهم آمار و احتمال با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل هفتم ریاضی دهم آمار و احتمال همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. کل حالت های ممکن فضای نمونه ای نامیده می شود. …

ادامه مطلب ...
اعمال روی پیشامد ها - اجتماع ، اشتراک ، تفاضل و متمم - درس در خانه

اعمال روی پیشامد ها – اجتماع ، اشتراک ، تفاضل و متمم

برخی اعمال روی پیشامد ها شامل اجتماع ، اشتراک ، تفاضل و متمم می شود. هر یک از این اعمال را به طور جداگانه توضیح می دهیم. اجتماع دو پیشامد …

ادامه مطلب ...
احتمال خانواده 4 فرزندی - نوشتن همه حالت های ممکن برای جنسیت فرزندان - درس در خانه

احتمال خانواده 4 فرزندی – نوشتن همه حالت های ممکن برای جنسیت فرزندان

برای بدست آوردن احتمال خانواده 4 فرزندی قدم اول نوشتن همه حالت های ممکن است. در سال های پیش با احتمال خانواده های 2 فرزندی یا 3 فرزندی … احتمال …

ادامه مطلب ...