پکیج کامل ریاضی دهم شامل همه آزمون های داخل سایت - درس در خانه

پکیج کامل ریاضی دهم شامل همه آزمون های داخل سایت

پکیج کامل ریاضی دهم شامل همه آزمون های موجود در سایت است. به صورت یک جا می توانید همه آزمون ها را در یک پکیج کامل با 50 درصد تخفیف …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل ششم ریاضی دهم شمارش بدون شمردن با پاسخ تشریحی - درس در خانه

آزمون فصل ششم ریاضی دهم شمارش بدون شمردن با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل ششم ریاضی دهم شمارش بدون شمردن همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. اصل جمع و اصل ضرب از اصول پایه ای این …

ادامه مطلب ...
تعریف جایگشت و فرمول تعداد جایگشت های r تایی از n شیء متمایز - درس در خانه

جایگشت و فرمول تعداد جایگشت های r تایی از n شیء متمایز

اگر n شیء متمایز داشته باشیم به هر حالت کنارهم قرار گرفتن آن ها جایگشت می گویند و تعداد آن حالت ها برابر با n فاکتوریل است. دقت کنید که …

ادامه مطلب ...
اصل جمع و انجام کاری به دو یا چند روش مختلف و استفاده از کلمه «یا» - درس در خانه

اصل جمع و انجام کاری به دو یا چند روش مختلف و استفاده از کلمه «یا»

اصل جمع یعنی اگر قرار باشد کاری به دو روش انجام شود به طوریکه در روش اول a انتخاب و در روش دوم b انتخاب داشته باشیم و در نهایت …

ادامه مطلب ...