پکیج کامل ریاضی دهم شامل همه آزمون های داخل سایت - درس در خانه

پکیج کامل ریاضی دهم شامل همه آزمون های داخل سایت

پکیج کامل ریاضی دهم شامل همه آزمون های موجود در سایت است. به صورت یک جا می توانید همه آزمون ها را در یک پکیج کامل با 50 درصد تخفیف …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل هفتم ریاضی دهم آمار و احتمال با پاسخ تشریحی - درس در خانه

آزمون فصل هفتم ریاضی دهم آمار و احتمال با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل هفتم ریاضی دهم آمار و احتمال همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. کل حالت های ممکن فضای نمونه ای نامیده می شود. …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل ششم ریاضی دهم شمارش بدون شمردن با پاسخ تشریحی - درس در خانه

آزمون فصل ششم ریاضی دهم شمارش بدون شمردن با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل ششم ریاضی دهم شمارش بدون شمردن همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. اصل جمع و اصل ضرب از اصول پایه ای این …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل پنجم ریاضی دهم تابع با پاسخ تشریحی - درس در خانه

آزمون فصل پنجم ریاضی دهم تابع ، دامنه و برد و انواع تابع با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل پنجم ریاضی دهم تابع همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. تابع ها مانند یک ماشین عمل می کنند که شامل ورودی و خروجی …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل چهارم ریاضی دهم معادله ها و نامعادله ها با پاسخ تشریحی - درس در خانه

آزمون فصل چهارم ریاضی دهم معادله ها و نامعادله ها با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل چهارم ریاضی دهم معادله ها و نامعادله ها همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. یکی از موضوعات مهم در ریاضی معادله درجه …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل سوم ریاضی دهم توان های گویا و عبارت های جبری با پاسخ تشریحی - درس در خانه

آزمون فصل سوم ریاضی دهم توان های گویا و عبارت های جبری با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل سوم ریاضی دهم توان های گویا و عبارت های جبری همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. در این درس از ریاضی دهم …

ادامه مطلب ...