پکیج کامل ریاضی هفتم شامل همه آزمون های داخل سایت - درس در خانه
آزمون فصل هشتم ریاضی هفتم بردار و مختصات

آزمون فصل هشتم ریاضی هفتم بردار و مختصات با پاسخ تشریحی

هشتمین فصل از کتاب ریاضی هفتم، مربوط به بردار و مختصات است. در حد مطالبی که در کتاب آمده است، این فصل تقریبا یکی از فصل های ساده به حساب …

ادامه مطلب ...
جمع متناظر با بردار - درس در خانه

جمع متناظر با بردار : ابتدای بردار ، مختصات بردار ، انتهای بردار

برای هر بردار می توان جمع متناظر با بردار را نوشت. این جمع یکی از اساسی ترین روابطی است که در حل مسئله ها می توان از آن کمک گرفت. …

ادامه مطلب ...
انتقال نقطه با بردار انتقال - درس در خانه

انتقال نقطه با بردار انتقال و پیدا کردن مختصات نقطه جدید

بردار انتقال برداری است که از آن برای انتقال نقاط و شکل ها استفاده می شود. انتقال نقطه با بردار انتقال خیلی راحت انجام میشه. اگر مختصات نقطه داده شده را …

ادامه مطلب ...
مختصات نقطه در صفحه - محور های مختصات - درس در خانه

مختصات نقطه در صفحه ، به کمک محورهای مختصات طول و عرض

منظور از مختصات نقطه در صفحه بیان طول و عرض آن نقطه در صفحه مختصاتی است. صفحه مختصاتی به کمک محورهای مختصات به چهار ناحیه تقسیم می شود که …

ادامه مطلب ...
بردارهای مساوی و قرینه - درس در خانه

بردارهای مساوی و قرینه را تعریف کنیم و بتوانیم آن ها را تشخیص دهیم

بردارهای مساوی و قرینه هر یک تعریف مخصوص به خود را دارند. بردارهایی که هم راستا ،‌هم اندازه و هم جهت باشند را مساوی و بردارهایی که هم راستا ، …

ادامه مطلب ...