پکیج کامل ریاضی هشتم شامل همه آزمون های داخل سایت - درس در خانه

پکیج کامل ریاضی هشتم شامل همه آزمون های داخل سایت

پکیج کامل ریاضی هشتم شامل همه آزمون های موجود در سایت است. به صورت یک جا می توانید همه آزمون ها را در یک پکیج کامل با 50 درصد تخفیف …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل چهارم ریاضی هشتم جبر و معادله - درس در خانه

آزمون فصل چهارم ریاضی هشتم جبر و معادله با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل چهارم ریاضی هشتم جبر و معادله  برای شما دانش آموزان عزیز طراحی شده است. در این آزمون ها تلاش شده تا تقریبا همه …

ادامه مطلب ...
تبدیل به ضرب عبارت های جبری - تجزیه به کمک فاکتورگیری - درس در خانه

تبدیل به ضرب عبارت های جبری یا تجزیه به کمک فاکتورگیری

می دانیم در ساده کردن عبارت های جبری باید بین جملات صورت و بین جملات مخرج ضرب وجود داشته باشد. تبدیل به ضرب عبارت های جبری یا همان فاکتورگیری یکی …

ادامه مطلب ...
حل معادلات جبری کسری - درس در خانه

حل معادلات جبری کسری با طرفین وسطین یا حذف مخرج ها و مخرج مشترک

منظور از حل معادله پیدا کردن مجهول است. برای حل معادلات جبری کسری روش های طرفین وسطین یا حذف مخرج ها و مخرج مشترک وجود دارد. در ادامه این روش …

ادامه مطلب ...

مقدار عبارت جبری توان دار به ازای مقدار مشخصی برای متغیرها

پیداکردن مقدار عبارت جبری توان دار به ازای مقادیر مشخصی برای متغیرها به این صورت است که باید عدد داده شده را به همراه علامت مثبت یا منفی اش بجای …

ادامه مطلب ...
جملات متشابه توان دار - درس در خانه

جملات متشابه توان دار را چطور تشخیص دهیم و جمع و تفریق آن ها چگونه است؟

در سال هفتم جمع و تفریق عبارت های جبری متشابه را یاد گرفتیم. عبارت های جبری که متغیرهای آن ها (حروف انگلیسی آن ها) مثل هم باشد، متشابه نامیده می …

ادامه مطلب ...