اشتراک مجموعه ها - درس در خانه

اشتراک مجموعه ها را با استفاده از عضو ها و نمودار ون یاد بگیریم

اشتراک مجموعه ها یعنی عضوهایی که در دو مجموعه مشترک هستند را بنویسیم. دقت داشته باشم که اشتراک دو مجموعه خودش یک مجموعه به حساب میاد پس این عضوهای مشترک …

ادامه مطلب ...
زیرمجموعه ها و تفاوت آن با عضویت - درس در خانه

زیرمجموعه چگونه تعریف می شود و تفاوت آن با عضو بودن در مجموعه چیست ؟

دوتا از نماد های مهمی که در بحث مجموعه ها استفاده میشه نماد عضو بودن در مجموعه و زیرمجموعه بودن هست. این دو نماد باهم تفاوت بسیاری دارند که الان …

ادامه مطلب ...