پکیج کامل ریاضی نهم شامل همه آزمون های داخل سایت - درس در خانه

پکیج کامل ریاضی نهم شامل همه آزمون های داخل سایت

پکیج کامل ریاضی نهم شامل همه آزمون های موجود در سایت است. به صورت یک جا می توانید همه آزمون ها را در یک پکیج کامل با 50 درصد تخفیف …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل دوم ریاضی نهم عددهای حقیقی - درس در خانه

آزمون فصل دوم ریاضی نهم عددهای حقیقی با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل دوم ریاضی نهم عددهای حقیقی همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. به کمک این آزمون ها و استفاده از پاسخ نامه تشریحی …

ادامه مطلب ...
معرفی عدد گنگ - درس در خانه

عدد گنگ چیست و چگونه می توان بین دو عدد تعدادی عدد گنگ نوشت

عددهایی که نمایش اعشاری آن ها دارای بی شمار رقم اعشاری است و دوره تناوب ندارند عدد گنگ نام دارد. مثل عدد پی ، رادیکال هایی که جواب دقیق ندارند …

ادامه مطلب ...
عددهای مختوم و متناوب - درس در خانه

عددهای مختوم و متناوب را چگونه بدون استفاده از ماشین حساب تشخیص دهیم

عددهای مختوم و متناوب … در عددهای مختوم رقم های اعشاری پایان می پذیرد … اما در عددهای متناوب تعداد رقم های اعشاری پایان ندارد و به صورت یک الگو …

ادامه مطلب ...