پکیج کامل ریاضی دهم شامل همه آزمون های داخل سایت - درس در خانه

پکیج کامل ریاضی دهم شامل همه آزمون های داخل سایت

پکیج کامل ریاضی دهم شامل همه آزمون های موجود در سایت است. به صورت یک جا می توانید همه آزمون ها را در یک پکیج کامل با 50 درصد تخفیف …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل چهارم ریاضی دهم معادله ها و نامعادله ها با پاسخ تشریحی - درس در خانه

آزمون فصل چهارم ریاضی دهم معادله ها و نامعادله ها با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل چهارم ریاضی دهم معادله ها و نامعادله ها همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. یکی از موضوعات مهم در ریاضی معادله درجه …

ادامه مطلب ...
روش ریشه گیری برای حل معادله درجه دوم در شرایط خاص - درس در خانه

روش ریشه گیری برای حل معادله درجه دوم در شرایط خاص

اگر بتوان معادله درجه دومی را به فرم x2=a تبدیل کرد می توان از روش ریشه گیری طبق فرمول زیر به راحتی جواب معادله را بدست آورید. روش ریشه گیری …

ادامه مطلب ...
حل معادله درجه دوم به روش تجزیه معادله درجه 2 به کمک فاکتورگیری و اتحادها - درس در خانه

حل معادله درجه دوم به روش تجزیه معادله درجه 2 به کمک فاکتورگیری و اتحادها

یکی دیگر از روش های حل معادله درجه 2 ، روش تجزیه معادله درجه 2 به کمک فاکتورگیری و اتحادها است. همه اتحادهایی که تاکنون یادگرفتید می تواند در تجزیه …

ادامه مطلب ...
روش دلتا یا فرمول کلی برای حل معادله درجه دوم و بدست آوردن ریشه های آن - درس در خانه

روش دلتا یا فرمول کلی برای حل معادله درجه دوم و بدست آوردن ریشه های آن

معادله درجه دوم درحالت کلی به فرم 0=ax2+bx+c است. روش دلتا قوی ترین روش برای بدست آوردن ریشه های معادله درجه دوم است. منظور از حل یک معادله به روش …

ادامه مطلب ...