نمونه سوال فصل پنجم حسابان دوازدهم کاربرد مشتق با پاسخ نامه تشریحی - درس در خانه

نمونه سوال فصل پنجم حسابان دوازدهم کاربرد مشتق با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب نمونه سوال فصل پنجم حسابان دوازدهم کاربرد مشتق همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما طراحی شده است. از کاربردهای مشتق می توان به … نمونه سوال …

ادامه مطلب ...
نمونه سوال فصل چهارم حسابان دوازدهم مشتق با پاسخ نامه تشریحی - درس در خانه

نمونه سوال فصل چهارم حسابان دوازدهم مشتق با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب نمونه سوال فصل چهارم حسابان دوازدهم مشتق همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما طراحی شده است. مشتق در یک نقطه برابر است با … نمونه سوال …

ادامه مطلب ...
نمونه سوال فصل سوم حسابان دوازدهم حد نامتناهی با پاسخ نامه تشریحی - درس در خانه

نمونه سوال فصل سوم حسابان دوازدهم حد نامتناهی با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب نمونه سوال فصل سوم حسابان دوازدهم حد نامتناهی و حد در بینهایت همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما طراحی شده است. حدهای بی نهایت و حد …

ادامه مطلب ...
نمونه سوال فصل دوم حسابان دوازدهم مثلثات با پاسخ نامه تشریحی - درس در خانه

نمونه سوال فصل دوم حسابان دوازدهم مثلثات با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب نمونه سوال فصل دوم حسابان دوازدهم مثلثات همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما طراحی شده است. دوره تناوب و معادلات مثلثاتی از مهم ترین … نمونه …

ادامه مطلب ...
نمونه سوال فصل اول حسابان دوازدهم تابع با پاسخ نامه تشریحی - درس در خانه

نمونه سوال فصل اول حسابان دوازدهم تابع با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب نمونه سوال فصل اول حسابان دوازدهم تابع همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما طراحی شده است. انواع انتقال ها ، انبساط و انقباض نمودار ها  … …

ادامه مطلب ...