نمونه سوال فصل پنجم حسابان دوازدهم کاربرد مشتق با پاسخ نامه تشریحی - درس در خانه
بازدیدها : 50

نمونه سوال فصل پنجم حسابان دوازدهم کاربرد مشتق با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب نمونه سوال فصل پنجم حسابان دوازدهم کاربرد مشتق همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما طراحی شده است. از کاربردهای مشتق می توان به … نمونه سوال …

ادامه مطلب ...
نمونه سوال فصل چهارم حسابان دوازدهم مشتق با پاسخ نامه تشریحی - درس در خانه
بازدیدها : 33

نمونه سوال فصل چهارم حسابان دوازدهم مشتق با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب نمونه سوال فصل چهارم حسابان دوازدهم مشتق همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما طراحی شده است. مشتق در یک نقطه برابر است با … نمونه سوال …

ادامه مطلب ...
نمونه سوال فصل سوم حسابان دوازدهم حد نامتناهی با پاسخ نامه تشریحی - درس در خانه
بازدیدها : 33

نمونه سوال فصل سوم حسابان دوازدهم حد نامتناهی با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب نمونه سوال فصل سوم حسابان دوازدهم حد نامتناهی و حد در بینهایت همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما طراحی شده است. حدهای بی نهایت و حد …

ادامه مطلب ...
نمونه سوال فصل دوم حسابان دوازدهم مثلثات با پاسخ نامه تشریحی - درس در خانه
بازدیدها : 103

نمونه سوال فصل دوم حسابان دوازدهم مثلثات با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب نمونه سوال فصل دوم حسابان دوازدهم مثلثات همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما طراحی شده است. دوره تناوب و معادلات مثلثاتی از مهم ترین … نمونه …

ادامه مطلب ...
نمونه سوال فصل اول حسابان دوازدهم تابع با پاسخ نامه تشریحی - درس در خانه
بازدیدها : 35

نمونه سوال فصل اول حسابان دوازدهم تابع با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب نمونه سوال فصل اول حسابان دوازدهم تابع همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما طراحی شده است. انواع انتقال ها ، انبساط و انقباض نمودار ها  … …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل پنجم حسابان یازدهم حد و پیوستگی - درس در خانه
بازدیدها : 370

آزمون فصل پنجم حسابان یازدهم حد و پیوستگی با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب آزمون فصل پنجم حسابان یازدهم حد و پیوستگی همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما طراحی شده است. مفهوم حد یکی از موضوعات جدید و مهمی است …

ادامه مطلب ...