زیرمجموعه ها و تفاوت آن با عضویت - درس در خانه

زیرمجموعه چگونه تعریف می شود و تفاوت آن با عضو بودن در مجموعه چیست ؟

دوتا از نماد های مهمی که در بحث مجموعه ها استفاده میشه نماد عضو بودن در مجموعه و زیرمجموعه بودن هست. این دو نماد باهم تفاوت بسیاری دارند که الان …

ادامه مطلب ...