تعداد وجه های جانبی - درس در خانه

تعداد وجه های جانبی ، کل وجه ها، راس ها و یال ها در منشور ها و هرم ها

در منشورها و هرم معمولا تعداد وجه های جانبی ، تعداد کل وجوه ، تعداد راس ها و یال ها مورد سوال قرار میگیره، برای محاسبه ی اونا فرمول های …

ادامه مطلب ...

مساحت جانبی منشور ها و فرمول محاسبه آن برای شکل های مختلف

هر منشوری دارای دو سطح مساوی و موازی هم هست که بهشون قاعده و به بقیه سطح هایی که اطراف منشور رو تشکیل میدن وجه جانبی گفته میشه. پس مساحت …

ادامه مطلب ...