فهرست کامل مطالب ریاضی هفتم موجود در سایت «درس در خانه»

فصل اول – راهبردهای حل مسئله
فصل دوم – عددهای صحیح
فصل سوم – جبر و معادله
فصل چهارم – هندسه و استدلال
فصل پنجم – شمارنده ها و اعداد اول
فصل ششم – سطح و حجم
فصل هفتم – توان و جذر
فصل هشتم – بردار و مختصات
فصل نهم – آمار و احتمال

دوستان عزیز من

مطالب آموزشی درسی ، پاسخ تمرینات کتاب و نمونه سوال امتحانی برای سایر فصل های ریاضی هفتم نیز به زودی برای استفاده شما بر روی سایت قرار میگیره.