فهرست کامل مطالب ریاضی هشتم موجود در سایت «درس در خانه»

فصل اول – عددهای صحیح و گویا
فصل دوم – عددهای اول
فصل سوم – چندضلعی ها
فصل چهارم – جبر و معادله
فصل پنجم – بردار و مختصات
فصل ششم – مثلث
فصل هفتم – توان و جذر
فصل هشتم – آمار و احتمال
فصل نهم – دایره

دوستان عزیز من

مطالب آموزشی درسی ، پاسخ تمرینات کتاب و نمونه سوال امتحانی برای سایر فصل های ریاضی هشتم نیز به زودی برای استفاده شما بر روی سایت قرار میگیره.