فهرست کامل مطالب ریاضی نهم موجود در سایت «درس در خانه»

فصل اول – مجموعه ها
فصل دوم – عددهای حقیقی

دوستان عزیز من

مطالب آموزشی درسی ، پاسخ تمرینات کتاب و نمونه سوال امتحانی برای سایر فصل های ریاضی نهم نیز به زودی برای استفاده شما بر روی سایت قرار میگیره.