اجتماع مجموعه ها با استفاده از نوشتن اعضا و نمودار ون

اجتماع مجموعه ها - درس در خانه

اگر همه عضوهای دو مجموعه را کنارهم قرار دهیم ، اجتماع مجموعه ها را نوشتیم. دقت کنید که اگر دو مجموعه عضوهای مشترک دارند، آن ها را یک بار بیشتر نباید …


اجتماع مجموعه ها

اگر همه عضوهای دو مجموعه را کنارهم قرار دهیم ، اجتماع مجموعه ها را نوشتیم. دقت کنید که اگر دو مجموعه عضوهای مشترک دارند، آن ها را یک بار بیشتر نباید به حساب آوریم. اجتماع دو مجموعه A و B را به صورت A ∪ B نمایش می دهند.

مثال: اجتماع مجموعه های زیر را بدست آورید.

{ A={ 4 , 7 , 8 , 22 , 9  و  { B={ 17 , 2 , -5 , 11 ,7 , 9

جواب : عضوهای ۷ و ۹ مشترک هستند. آن ها را یکبار می نویسیم.

{ A∪B={ 4 , 7 , 8 , 22 , 9 , 17 , 2 , -5 , 11

مثال: با توجه به نمودار ون داده شده، حاصل عبارت های A∪B و B∪C را بدست آورید.

اجتماع مجموعه ها  مثال 2 - درس در خانه

جواب :‌ هر عضوی که داخل دایره قرمز قرار دارد، مربوط به A و هر عضوی که داخل دایره سبز قرار دارد مربوط به B و هر عضوی که داخل دایره آبی وجود دارد، مربوط به C است.

عضوهایی که درون بیش از یک دایره قرار می گیرند، در واقع عضوهای مشترک بین آن دو مجموعه هستند. جواب اجتماع مجموعه های خواسته شده به صورت زیر است:

برای A∪B همه عضوهایی که درون دایره قرمز و سبز وجود دارد را باید بنویسیم.

{ A∪B={ 14 , -7 , 8 , 5 , 3 , 6 , -9 , – 15

برای B∪C همه عضوهایی که درون دایره سبز و آبی وجود دارد را باید بنویسیم.

{ B∪C={ -17 , -18 , 11  , ۸ , ۵ , ۳ , ۶ , -۹ , – ۱۵پیشنهاد میکنم درس های زیر رو مطالعه کنید:

امیدوارم که مطالب این درس براتون مفید باشه. در صورتی که سوالی دارید می توانید از بخش ارسال دیدگاه آن را با ما در میان گذاشته و جواب سوال خود را در کمترین زمان ممکن (حداکثر 24 ساعت) مشاهده کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

2 دیدگاه در “اجتماع مجموعه ها با استفاده از نوشتن اعضا و نمودار ون”