آزمون فصل هشتم ریاضی هفتم بردار و مختصات

آزمون فصل هشتم ریاضی هفتم بردار و مختصات با پاسخ تشریحی

هشتمین فصل از کتاب ریاضی هفتم، مربوط به بردار و مختصات است. در حد مطالبی که در کتاب آمده است، این فصل تقریبا یکی از فصل های ساده به حساب …

ادامه مطلب ...