حل معادله برداری - درس در خانه

حل معادله برداری به روش مختصاتی و پیدا کردن بردار مجهول

قبلا با بحث معادله ها در عبارات جبری آشنا شدیم. میدونیم منظور از حل معادله، پیدا کردن مجهول است. درمورد بردارها نیز همچین معادلاتی داریم که در آن ها مجهول …

ادامه مطلب ...
تجزیه بردار - درس در خانه

تجزیه بردار بر روی دو راستای دلخواه به کمک رسم خطوط موازی

گاهی اوقات احتیاج هست که یک بردار را بر روی دو راستای مختلف تجزیه کرد. بنابراین باید تجزیه بردار بر روی راستاهای مختلف رو یاد بگیریم. این کار با کشیدن …

ادامه مطلب ...
مختصات بردار - طول و عرض بردار و بردارهای واحد مختصاتی

مختصات بردار با طول و عرض و بردارهای واحد مختصاتی

برای معرفی مختصات بردار باید طول و عرض اون بردار رو بدست بیاریم. در این درس به طور کامل توضیح میدیم که طول و عرض بردار رو چطوری باید بدست …

ادامه مطلب ...
جمع بردارها - روش متوازی الاضلاع - درس در خانه

جمع بردارها به روش متوالی و روش متوازی الاضلاع

برای جمع بردارها دو روش اصلی وجود داره یکی روش بردارهای متوالی و دیگری روش متوازی الاضلاع. هر کدوم ازین روش ها در جای بخصوصی استفاده میشه و اینکه ما باید از کدوم …

ادامه مطلب ...