مختصات بردار - طول و عرض بردار و بردارهای واحد مختصاتی

مختصات بردار با طول و عرض و بردارهای واحد مختصاتی

برای معرفی مختصات بردار باید طول و عرض اون بردار رو بدست بیاریم. در این درس به طور کامل توضیح میدیم که طول و عرض بردار رو چطوری باید بدست …

ادامه مطلب ...