آزمون فصل چهارم ریاضی هشتم جبر و معادله - درس در خانه
بازدیدها : 4391

آزمون فصل چهارم ریاضی هشتم جبر و معادله با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل چهارم ریاضی هشتم جبر و معادله  برای شما دانش آموزان عزیز طراحی شده است. در این آزمون ها تلاش شده تا تقریبا همه …

ادامه مطلب ...
تبدیل به ضرب عبارت های جبری - تجزیه به کمک فاکتورگیری - درس در خانه
بازدیدها : 3503

تبدیل به ضرب عبارت های جبری یا تجزیه به کمک فاکتورگیری

می دانیم در ساده کردن عبارت های جبری باید بین جملات صورت و بین جملات مخرج ضرب وجود داشته باشد. تبدیل به ضرب عبارت های جبری یا همان فاکتورگیری یکی …

ادامه مطلب ...
حل معادلات جبری کسری - درس در خانه
بازدیدها : 8459

حل معادلات جبری کسری با طرفین وسطین یا حذف مخرج ها و مخرج مشترک

منظور از حل معادله پیدا کردن مجهول است. برای حل معادلات جبری کسری روش های طرفین وسطین یا حذف مخرج ها و مخرج مشترک وجود دارد. در ادامه این روش …

ادامه مطلب ...
بازدیدها : 954

مقدار عبارت جبری توان دار به ازای مقدار مشخصی برای متغیرها

پیداکردن مقدار عبارت جبری توان دار به ازای مقادیر مشخصی برای متغیرها به این صورت است که باید عدد داده شده را به همراه علامت مثبت یا منفی اش بجای …

ادامه مطلب ...
جملات متشابه توان دار - درس در خانه
بازدیدها : 2381

جملات متشابه توان دار را چطور تشخیص دهیم و جمع و تفریق آن ها چگونه است؟

در سال هفتم جمع و تفریق عبارت های جبری متشابه را یاد گرفتیم. عبارت های جبری که متغیرهای آن ها (حروف انگلیسی آن ها) مثل هم باشد، متشابه نامیده می …

ادامه مطلب ...
مطلب حل تمرینات فصل چهارم ریاضی هشتم - درس در خانه
بازدیدها : 523

حل تمرینات فصل چهارم ریاضی هشتم جبر و معادله

برای شما عزیزان که دوست دارید جواب تمرینات کتاب رو داشته باشید، این بار حل تمرینات فصل چهارم ریاضی هشتم یعنی فصل جبر و معادله رو آماده کردم. برای دانلود …

ادامه مطلب ...