آزمون فصل هفتم ریاضی هشتم توان و جذر - درس در خانه
بازدیدها : 7687

آزمون فصل هفتم ریاضی هشتم توان و جذر با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل هفتم ریاضی هشتم توان و جذر همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. به کمک این آزمون ها و استفاده از پاسخ نامه …

ادامه مطلب ...
تبدیل رادیکال به ضرب عدد در رادیکال - درس در خانه
بازدیدها : 4007

تبدیل رادیکال به ضرب عدد در رادیکال چگونه انجام می شود؟

برای تبدیل رادیکال به ضرب عدد در رادیکال ، ابتدا باید عدد زیر رادیکال را به صورت حاصلضرب دو عدد بنویسیم به طوری که یکی از آن دو عدد دارای …

ادامه مطلب ...
نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد - درس در خانه
بازدیدها : 22648

نمایش اعداد رادیکالی روی محور اعداد به کمک مثلث قائم الزاویه

برای نمایش اعداد رادیکالی روی محور ، ابتدا مثلث قائم الزاویه مناسب را پیدا کرده و سپس یک کمان که شعاع آن مساوی با وتر مثلث است به مرکز عدد …

ادامه مطلب ...
تقسیم اعداد توان دار با پایه های مساوی یا با توان های مساوی - درس در خانه
بازدیدها : 7365

تقسیم اعداد توان دار با پایه های مساوی یا با توان های مساوی

یکی از محاسباتی که در اعداد توان دار وجود دارد، تقسیم اعداد توان دار است. اگر دو عدد توان دار، دارای پایه های مساوی و یا توان های مساوی باشند. …

ادامه مطلب ...
به توان رساندن یک عدد توان دار - درس در خانه
بازدیدها : 5383

به توان رساندن یک عدد توان دار داخل پرانتز چگونه است؟

هرگاه یک عدد توان دار داخل پرانتز باشه و روی پرانتز هم توان داشته باشه، در این حالت طبق قانون به توان رساندن یک عدد توان دار ، باید پایه …

ادامه مطلب ...