جمع بردارها - روش متوازی الاضلاع - درس در خانه

جمع بردارها به روش متوالی و روش متوازی الاضلاع

برای جمع بردارها دو روش اصلی وجود داره یکی روش بردارهای متوالی و دیگری روش متوازی الاضلاع. هر کدوم ازین روش ها در جای بخصوصی استفاده میشه و اینکه ما باید از کدوم …

ادامه مطلب ...