آزمون فصل دوم ریاضی نهم عددهای حقیقی - درس در خانه
بازدیدها : 728

آزمون فصل دوم ریاضی نهم عددهای حقیقی با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل دوم ریاضی نهم عددهای حقیقی همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. به کمک این آزمون ها و استفاده از پاسخ نامه تشریحی …

ادامه مطلب ...
معرفی عدد گنگ - درس در خانه
بازدیدها : 6855

عدد گنگ چیست و چگونه می توان بین دو عدد تعدادی عدد گنگ نوشت

عددهایی که نمایش اعشاری آن ها دارای بی شمار رقم اعشاری است و دوره تناوب ندارند عدد گنگ نام دارد. مثل عدد پی ، رادیکال هایی که جواب دقیق ندارند …

ادامه مطلب ...
عددهای مختوم و متناوب - درس در خانه
بازدیدها : 17267

عددهای مختوم و متناوب را چگونه بدون استفاده از ماشین حساب تشخیص دهیم

عددهای مختوم و متناوب … در عددهای مختوم رقم های اعشاری پایان می پذیرد … اما در عددهای متناوب تعداد رقم های اعشاری پایان ندارد و به صورت یک الگو …

ادامه مطلب ...