اعمال روی پیشامد ها - اجتماع ، اشتراک ، تفاضل و متمم - درس در خانه

اعمال روی پیشامد ها – اجتماع ، اشتراک ، تفاضل و متمم

برخی اعمال روی پیشامد ها شامل اجتماع ، اشتراک ، تفاضل و متمم می شود. هر یک از این اعمال را به طور جداگانه توضیح می دهیم. اجتماع دو پیشامد …

ادامه مطلب ...
احتمال خانواده 4 فرزندی - نوشتن همه حالت های ممکن برای جنسیت فرزندان - درس در خانه

احتمال خانواده 4 فرزندی – نوشتن همه حالت های ممکن برای جنسیت فرزندان

برای بدست آوردن احتمال خانواده 4 فرزندی قدم اول نوشتن همه حالت های ممکن است. در سال های پیش با احتمال خانواده های 2 فرزندی یا 3 فرزندی … احتمال …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل هفتم ریاضی دهم آمار و احتمال با پاسخ تشریحی - درس در خانه

آزمون فصل هفتم ریاضی دهم آمار و احتمال با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل هفتم ریاضی دهم آمار و احتمال همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. کل حالت های ممکن فضای نمونه ای نامیده می شود. …

ادامه مطلب ...