آزمون فصل هفتم ریاضی دهم آمار و احتمال با پاسخ تشریحی - درس در خانه
بازدیدها : 3476

آزمون فصل هفتم ریاضی دهم آمار و احتمال با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل هفتم ریاضی دهم آمار و احتمال همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. کل حالت های ممکن فضای نمونه ای نامیده می شود. …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل ششم ریاضی دهم شمارش بدون شمردن با پاسخ تشریحی - درس در خانه
بازدیدها : 3974

آزمون فصل ششم ریاضی دهم شمارش بدون شمردن با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل ششم ریاضی دهم شمارش بدون شمردن همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. اصل جمع و اصل ضرب از اصول پایه ای این …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل پنجم ریاضی دهم تابع با پاسخ تشریحی - درس در خانه
بازدیدها : 5443

آزمون فصل پنجم ریاضی دهم تابع ، دامنه و برد و انواع تابع با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل پنجم ریاضی دهم تابع همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. تابع ها مانند یک ماشین عمل می کنند که شامل ورودی و خروجی …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل چهارم ریاضی دهم معادله ها و نامعادله ها با پاسخ تشریحی - درس در خانه
بازدیدها : 1939

آزمون فصل چهارم ریاضی دهم معادله ها و نامعادله ها با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل چهارم ریاضی دهم معادله ها و نامعادله ها همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. یکی از موضوعات مهم در ریاضی معادله درجه …

ادامه مطلب ...
آزمون فصل سوم ریاضی دهم توان های گویا و عبارت های جبری با پاسخ تشریحی - درس در خانه
بازدیدها : 1117

آزمون فصل سوم ریاضی دهم توان های گویا و عبارت های جبری با پاسخ تشریحی

در این مطلب آزمون فصل سوم ریاضی دهم توان های گویا و عبارت های جبری همراه با پاسخ تشریحی برای شما طراحی شده است. در این درس از ریاضی دهم …

ادامه مطلب ...