نمونه سوال فصل پنجم حسابان دوازدهم کاربرد مشتق با پاسخ نامه تشریحی - درس در خانه
بازدیدها : 526

نمونه سوال فصل پنجم حسابان دوازدهم کاربرد مشتق با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب نمونه سوال فصل پنجم حسابان دوازدهم کاربرد مشتق همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما طراحی شده است. از کاربردهای مشتق می توان به … نمونه سوال …

ادامه مطلب ...
نمونه سوال فصل چهارم حسابان دوازدهم مشتق با پاسخ نامه تشریحی - درس در خانه
بازدیدها : 451

نمونه سوال فصل چهارم حسابان دوازدهم مشتق با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب نمونه سوال فصل چهارم حسابان دوازدهم مشتق همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما طراحی شده است. مشتق در یک نقطه برابر است با … نمونه سوال …

ادامه مطلب ...
نمونه سوال فصل سوم حسابان دوازدهم حد نامتناهی با پاسخ نامه تشریحی - درس در خانه
بازدیدها : 370

نمونه سوال فصل سوم حسابان دوازدهم حد نامتناهی با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب نمونه سوال فصل سوم حسابان دوازدهم حد نامتناهی و حد در بینهایت همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما طراحی شده است. حدهای بی نهایت و حد …

ادامه مطلب ...
نمونه سوال فصل دوم حسابان دوازدهم مثلثات با پاسخ نامه تشریحی - درس در خانه
بازدیدها : 433

نمونه سوال فصل دوم حسابان دوازدهم مثلثات با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب نمونه سوال فصل دوم حسابان دوازدهم مثلثات همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما طراحی شده است. دوره تناوب و معادلات مثلثاتی از مهم ترین … نمونه …

ادامه مطلب ...
نمونه سوال فصل اول حسابان دوازدهم تابع با پاسخ نامه تشریحی - درس در خانه
بازدیدها : 445

نمونه سوال فصل اول حسابان دوازدهم تابع با پاسخ نامه تشریحی

در این مطلب نمونه سوال فصل اول حسابان دوازدهم تابع همراه با پاسخ نامه تشریحی برای شما طراحی شده است. انواع انتقال ها ، انبساط و انقباض نمودار ها  … …

ادامه مطلب ...